Green &
Sustainable
technology

Westcon Group
Companies
Westcon Yards
Services
Green & Sustainable technology

Vi leverer løsninger for havvind, lav og nullutslippsløsninger for skip og offshore, og bærekraftig oppdrett fra egne selskaper og verft, og i samarbeid med industrielle partnere.

Vi jobber med utvikling av Dommersnes Industriområde som et sammenstillingsområde for havvind, både for flytende og bunnfaste fundamenter. Området på opptil 530 mål har en størrelse og beskaffenhet som gjør det velegnet til å understøtte større havvindutbygginger, og har tidligere vært benyttet for Ekofisk veggen og Hywind Tampen. Westcon kan levere tjenester på området innen løfteteknikk, elektro og automasjon, samt stål- og utrustningsarbeider fra egne selskaper og i samarbeid med partnere.

Våre verft kan påta seg de fleste arbeidsoppgaver for prototyper/demo prosjekter for nye havvindkonsepter, i tillegg til gjennomføring av drift og vedlikehold.

For Offshore, ferje og fiskefartøy kan vi tilby:

  • Automasjonssystemer og enøk tiltak
  • Batteriløsninger
  • Hydrogen

(vi benytter anerkjente underleverandører)

Westcon leverer alt i prosessen – fra skisser og ideer til ferdig levert oppdrag. Alle tjenestene våre er utført av høyt utdannede og kvalifiserte arbeidere. Vår kunder er alltid i gode hender.

Contacts

Illustration person
Jørgen Jorde
Manager
By clicking «Accept», you agree to the storing of cookies on your device to enhance site navigation and analyze site usage, in order to improve site user experience. You can choose which cookies we can store via Preferences. View our Privacy Policy for more information.